sitehome

تشکلی زیست محیطی با گرایشات

يك تصميم كوچك ، يك اتفاق بزرگ

برنا ، دوست سبز كودكان

فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

خانه۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۳:۲۷:۲۰ +۰۳:۳۰

دریافت جایزه ملی محیط زیست - خردادماه ۱۳۹۴

انجمن برنا، پنجره ای رو به کودکانه های سبز فرزندانمان

کارگاه های زیست محیطی

کارگاه های هنر و خلاقیت

کارگاه های ذهنی شناختی

مهارت های فردی گروهی

مهارت های شهروندی

مهارت های ورود به دبستان

آخرین رویدادها