اخبار فرهنگی / زیست محیطی

بر اساس گزارش های مردمی و رسانه ای؛ این روزها با شروع مهاجرت پرندگان زمستان گذر در مازندران شکار این پرندگان با اسلحه و دام گستری توسط شکارچیان متخلف در تالاب های استان رو به فزونی گذاشته است و بازار های سنتی استان بویژه در فریدونکنار به عنوان یکی از زیستگاه های مهم این پرندگان [...]