Loading...
کودکانه۱۳۹۷-۷-۱ ۱۰:۰۵:۱۷ +۰۳:۳۰

کودکانه

این بخش که تحت عنوان پنجره کودکی مشغول به خدمت رسانی می باشد، نمونه ای است کاربردی از تلاقی تعهد، خلاقیت، صلح و کارآفرینی که در همین مقیاس کوچک، سی نفر از علاقه مندان را در جایگاه آموزشگر و تسهیل گر و سالیانه بالغ بر یکصد کودک و نوجوان را تحت آموزه های خود قرار می دهد.

در پنجره کودکی ما بر این باوریم که کودکان امروز، آینده سازان فردای ایران زمین اند. و در صورتی که اندیشه و تفکر زیست محیطی در بستر زندگی کودکان امروز ساری و جاری گردد، آینده، مردان، زنان، پدران، مادران، مدیران و فرهیختگان سبزاندیشی را به خود خواهد دید.

کارگاه های زیست محیطی

در مجموعه فعالیت های زیست محیطی کودکان به طور مستقیم با مسئله محیط زیست ، تنوع زیستی، زمین، آب ، هوا، زباله، بازیافت، درخت، جنگل، دریا، حیات وحش، انرژی، گونه های در حال انقراض گیاهی و جانوری، توسعه پایدار و ... آشنا می شوند.
ادامه

کارگاه های هنر و خلاقیت

با توجه به پژوهش های انجام شده کودکان در سنین ۳ تا ۷ سال نیاز به آموزش های چد بعدی و همه جانبه و متنوع دارند. فعالیت های هنری سبب فراگیری بهتر و پایدارتر برای کودکان بوده و دید زیبایی شناسی کودکان را پرورش می دهد. بسیاری از مفاهیم آموزشی را از طریق این مجموعه کارگاه ها به کودکان منتقل می کنیم . آن چه در این کارگاه ها به شکلی خلاقانه به کودکان ارائه می شود. در باورهای آنان نقش بسته و سبب شکل گیری شخصیت سالم در آنان می شود. 
ادامه

کارگاه های ذهنی شناختی

در کنر تمامی فعالیت های پروژه محور و تجربه گری هایی که کودکان در مجموعه کارگاه هایشان انجام می دهند، مهارت ها و فنون فراکیری از اهمیت ویه ای در این مرکز برخوردار است .
کودکان در مجموعه کارگاه های ذهنی شناختی ، تکنیک های فراگیری را طی زندگی و فعالیت های روزمره شان فرا می گیرند .
این تکنیک ها شامل تمرکز ، مهارت های تفکر، تجسم خلاق، مقدمات فراگیری و ... می باشد.
ادامه

مهارت های فردی گروهی

با توجه به اهداف انجمن و همچنین رویکرد آموزشی این مرکز ، اموزش مهارت های فردی اجتمای، بخشی از فعالیت های مهم و همیشگی کودکان است.  مجموعه  کارگاه های مهارت های فردی اجتماعی به منظور بهبود فضای ارتباطی کودک با خودش دیگران و محیط اطرافش طراحی شده است.  کودکان  با فراگیری مهارت های زندگی در این مرکز، می توانند ارتباط و تعامل سالم و موثری با جامعه برقرار کنند و می توانند بر اساس آموخته ها و دغدغه های فردی و اجتماعی شان ، در بستر اجتماع رو به جلو حرکت کرده و آینده ای سالم و پویا با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی برای خود و سرزمینشان رقم بزنند. 
ادامه

مهارت های شهروندی

آموزش مهارت های شهروندی یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین وظایف نظام های آموزشی محسوب می شود. در انجمن برنا مجموعه کارگاه های مهارت های شهروندی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که تمام گروه های هدف با توجه به فراخور سن و نیازشان ،  بتوانند از این آموزه ها بهره ببرند. با توجه به نوع سیستم آموزشی انجمن برنا، کودکان با حضور در شهر و محیط های اجتماعی و شهری، از نزدیک به شکل کملا ملموس با مهارت های شهروندی مانند قوانین شهری، نمادها و نشانه های شهری، حقوق شهروندی و ... آشنا شده و تکرار این رفتارها در خانواده دو مرکز آموزشی سبب درونی شدن این مهارت ها می شود.
ادامه

مهارت های ورود به دبستان

این مجموعه کارگاه ها نقش بسیار پر رنگی در آماده سازی کودکان برای ورود به مرحله ی جدید ی از زندگی شان دارند.
کودکان در مجموعه کارگاه های مهارت های ورود به دبستان، در کنار آموزه های عمومی این دوره ، روی موضوعاتی همچون مهارت های گفتگو کردن ، تکنیک های دوست یابی، کار گروهی  و مشارکتی ، تکنیک های پژوهش، بیان احساس، ابراز خود، پروژه و ... کار کرده و تجربه کسب می نمایند.
ادامه