خانواده۱۳۹۷-۷-۱ ۱۰:۰۵:۱۳ +۰۳:۳۰

خانواده همراه، کودک آگاه

انجمن برنا همواره سعی داشته و دارد که به موازات آموزه هایی که برای کودکان در نظر می گیرد، از جنبه های گوناگون نیز به همسو کردن داشته های خانواده بپردازد. علاوه بر والدین، اعضای دیگر خانواده (خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ) نیز گروه های هدف ما بودند.از این رو همواره خانواده برای اصلی ترین و کلیدی ترین بنیان و ساختار جامعه از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. لذا پرداختن به ارزشهای خانواده همواره مد نظرمان بوده است. از این رو فعالیت های متنوعی را در برنا، با محوریت خانواده انجام داده ایم که از آن جمله می توان به جشن پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ، روز مادران باردار، روز جهان دیدگان، روز والدین ، ورزش و صبحانه خانوادگی ، تورهای طبیعت گردی خانوادگی و ... اشاره نمود.