اولین جلسه عمومی والدین در سال ۱۳۹۳۱۳۹۴-۹-۲۴ ۱۳:۰۷:۵۹ +۰۳:۳۰

Project Description

در روز ۷ اردیبهشت ۹۳ اولین جلسه عمومی والدین جهت ارائه ی گزارشی از ترم گذشته ، معرفی برنامه های ترم بهار و آشنایی با مربیان جدید برگزار شد . از والدینی که در این جلسه  شرکت کردند سپاس گزاریم .

ثبت ديدگاه