بازدید از قنادی۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۷:۴۱ +۰۳:۳۰

Project Description

کودکان پیش دبستان ۲ در کارگاه آشنایی با مشاغل به بازدید از قنادی رفتند .

ثبت ديدگاه