بازدید از نمایشگاه عکس ( مونوکسید تهران )۱۳۹۴-۱۰-۲ ۱۶:۴۹:۴۱ +۰۳:۳۰

Project Description

کودکان برنا از دومین نمایشگاه عکس مونوکسید تهران ۲ بازدید کردند . تعدادی از کودکان برنا ، با عکس های شان در این نمایشگاه شرکت کرده بودند .

ثبت ديدگاه