بخشی از فعالیت های برنایی ها در پاییز ۱۳۹۳۱۳۹۴-۹-۲۴ ۱۲:۲۸:۳۱ +۰۳:۳۰

Project Description

جشن مهرگان   تاتر خانه ی خورشید در مرکزتاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   بازدید از امامزاده صالح   پخت شله زرد نذری و تریین آن همراه با کودکان   جشن انار   جلسه دیدارین والدین با مربیان   بازدید از مرکز بازیافت منطقه ۳   بازدید از موزه عروسک های ملل  

ثبت ديدگاه