جشن سپندارمذگان۱۳۹۴-۱۰-۲ ۱۶:۴۹:۲۹ +۰۳:۳۰

Project Description

برنایی ها در پنجم اسفند ماه ، روز سپندارمذگان ، روز زن و زمین و عشق و دوستی را گرامی داشتند و در کنار یکدیگر جشن گرفتند . همچنین کودکان کارت هایی را که اثر دست های شان را بر روی آن چاپ زده بودند را به عنوان هدیه برای مادران شان به خانه بردند .

ثبت ديدگاه