جشن مهرگان۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۹:۳۴ +۰۳:۳۰

Project Description

امروز در برنا شور و شوق دیگری بر پا بود . کودکان و مربیان روز مهرورزی و عشق و شادی و دوستی را گرامی داشتند و جشن گرفتند . کودکان در یک برنامه ی جذاب و گروهی برای مامان و بابا ، مامان بزرگ ها و بابا بزرگ ها و دوستان شان کارت هایی را به رسم  مهر ورزیدن درست کردند و جملات ساده ، ولی صمیمانه و زیبایی را گفتند تا بر روی کارت های شان نوشته شود . این برنامه با همکاری و مشارکت دوستانه ی بچه ها و خاله ها و عموهای مهربون انجام شد .  

ثبت ديدگاه