جشن کریسمس۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۸:۵۶ +۰۳:۳۰

Project Description

بابانوئل ، داداش کوچیکه ی عمونوروز از راه رسید . برنایی ها امروز دست در دست کودکان مسیحی جهان کریسمس را جشن گرفتند . آموزشگران نیز فلسفه ی این جشن را برای فرزندان شان تسهیل گری کردند و پا به پای کودکان  بازی های شاد و مشارکتی را مبتنی بر فرهنگ صلح انجام دادند . آشنایی با جغرافیای طبیعی و مردم شناسی ، بخش جذاب این جشن بود . کودکان مان این روز را سه شنبه ی عزیز نامیدند .

ثبت ديدگاه