جلسه عمومی والدین و مربیان زمستان ۹۲۱۳۹۴-۱۰-۹ ۱۴:۳۳:۱۲ +۰۳:۳۰

Project Description

مطابق همیشه ، با آغاز فصل زمستان و شروع ترم جدید ، تعدادی کارگاه تازه و متنوع نیز به لیست فعالیت های کودکان برنا افزوده می شود .  متعاقب آن جلسه ای با حضور والدین علاقه مند جهت معرفی این کارگاه ها و مربیان تخصصی جدید نیز برگزار گردید . در این جلسه نیز خانم محمودی ضمن تبیین اهداف و انگیزه های چیده مان کارگاه های تازه ، از مربیان خواست تا چشم انداز هر کارگاه و روش های مشارکت خانواده ها را در جهت اجرای هر چه بهتر این برنامه ها توضیح دهند . با قدردانی از والدینی که در این جلسه حضور یافتند و با نظرات خود ، مشوق و یار ما و فرزندان برنایی شان شدند .

ثبت ديدگاه