روز جهانی تنوع زیستی در برنا۱۳۹۴-۱۰-۲ ۱۶:۴۶:۴۸ +۰۳:۳۰

Project Description

برنایی ها به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی ، به بازدید از موزه تنوع زیستی پرداختند . این بازدید برای کودکان برنا ، سرشار از هیجان و تجربه بود  . آشنایی با گوناگونی حیات ، تنوع زیست بوم ها و اقلیم های محتلف ، پوشش های گیاهی و شگفتی های موجودات کشورمان و سایر کشورها و قاره ها  از دیگر دستاورد های تجربی فرزندانمان بود .

ثبت ديدگاه