روز مادربزرگ ها و پدربزرگ ها ( روز سالمند )۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۹:۳۴ +۰۳:۳۰

Project Description

کودکان مان این روز را همراه با دو تا از مادربزرگ های برنا جشن گرفتند در این روز مادربزرگ پارسا هرائنی و مادربزرگ هرمز قاسمی نژاد مهمان برنا بودند و برای کودکان از بازی ها و قصه های کودکی شان خاطرات دلنشینی را بازگو کردند . همچنین مادر بزرگ پارسا قصه ی کدو قلقله زن را برای بچه ها گفتند و کودکان همراه با دو مهمان دوست داشتنی مان این قصه را به تصویر کشیدند . همچنین آقای ولاد میهای و خانم النا از کشور رومانی و خانم طوسی ، به نمایندگی از موسسه آیسک ایران این برنامه را همراهی کردند . از مادربزرگ هرمز و مادربزرگ پارسا بسیار سپاس گزاریم واین روز را به همه ی مامان بزرگ های مهربون و بابابزرگ های خوش زبون تبریک می گوییم .

ثبت ديدگاه