قصه و نمایش هفته۱۳۹۴-۱۰-۹ ۱۴:۵۱:۰۱ +۰۳:۳۰

Project Description

هفته ای که گذشت بخشی از داستان های مرزبان نامه را در قالب قصه و نمایش برای کودکان اجرا کردیم .

ثبت ديدگاه