قصه گویی و نمایش هفته۱۳۹۴-۹-۴ ۱۰:۳۳:۳۰ +۰۳:۳۰

Project Description

فرزندان مان سه روز در هفته را ، بعد از نهار، پای داستان های فاخر ادبیات کودک می نشینند . ترویج فرهنگ کتاب خوانی همواره در راس برنامه های انجمن برناست . داستان ( یک چیز دیگر ) در سایه ی قصه ای جذاب ، ارزش هایی همچون احترام به تفاوت های فردی را برای کوکان یادآور می شود .

ثبت ديدگاه