لمس واقعی زمستان۱۳۹۴-۹-۲۴ ۱۳:۵۲:۵۳ +۰۳:۳۰

Project Description

به نام خداوند دوستدار کودکان ، خداوندی که حسرت نباریدن برف را در تکدر نگاه کودکان پایتخت دید و چه سخاوتمندانه دانه های سپید و زیبا را از دامن ننه سرما  بر آسمان پاشید . همین چند روز پیش بود که آدم برفی بدون برف مان را ساختیم و در پایان کارمان ، نگاهی همراه  با افسوس بر آسمان انداختیم . و امروز در اوج شادی یک روز زمستانی ، آدم برفی سفید و سردمان را با دلگرمی و سرور ساختیم .

با سپاس از همه ی خاله ها و تقدیر ویژه از خانم پانته آ فرجی ( مامان پروچیستا ) و خانم آناهیتا خطیبی ( مامان آنوشا ) که هم گام و هم نفس کودکان برنا شدند . خداجون ممنون . . .

 

 

ثبت ديدگاه