نمایشگاه بین المللی محیط زیست۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۹:۱۳ +۰۳:۳۰

Project Description

نمایشگاه بین المللی محیط زیست هر ساله آوردگاه تکنولوژی های مدرن در حوزه ی محیط زیست انسانی و جلوه هایی از محیط زیست طبیعی ایران و جهان است .

 چهارشنبه این هفته  زمان بسیار مناسبی است  تا با فرزندان سبز اندیش  مان سری به این نمایشگاه بزنیم واز آن بازدید نماییم .

ثبت ديدگاه