نمایشگاه کیتکس ۲۰۱۴۱۳۹۴-۹-۲۴ ۱۳:۳۹:۴۷ +۰۳:۳۰

Project Description

برنا برای دومین بار حضور فعال و پررنگی درسری  نمایشگاه های کیتکس ( کیتکس ۲۰۱۴ ) داشت . نمایشگاه نوزاد ، کودک ، نوجوان و مادران باردار ( کیتکس ۲۰۱۴ ) در اواخر بهمن ماه برگزار شد .

ثبت ديدگاه