نمایش عروسکی۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۷:۴۰ +۰۳:۳۰

Project Description

روزهای شنبه و دوشنبه  بعد از نهار ، با موضوعات خاص و متفاوت ، برای کودکان و با همکاری خودشان ، قصه گویی همراه با نمایش عروسکی داریم .

ثبت ديدگاه