هنر و طبیعت۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۷:۳۸ +۰۳:۳۰

Project Description

در این کارگاه کودکان با المان های طبیعی که خودشان جمع آوری نموده اند ، سازه های گوناگونی را می سازند . آثار هنری خلق شده در این کارگاه با هدایت خاله کیانوش و ذوق و خلاقیت کودکان ساخته می شود .

ثبت ديدگاه