کارگاه مهارت های ساخت و ساز با لگو۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۳:۴۳ +۰۳:۳۰

Project Description

در این کارگاه ، کودکان آموزه های  زیست محیطی و زیست شهری را با ابزارهای لگو فرا می گیرند . ( شهر بازی موش ها ) یکی از جذاب ترین موضوعات این کارگاه بود .

ثبت ديدگاه