کارگاه های در حال ثبت نام۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۹:۱۴ +۰۳:۳۰

Project Description

کارگاه موسیقی و حرکت ( ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال ) آغاز شد

کارگاه ادبیات برای زندگی بهتر ( ویژه والدین - آموزشگران و دانشجویان ) شروع دوره سه شنبه ۹۱/۹/۲۱ کارگاه مهارت های زندگی ( ویژه والدین و کودکان ) شروع دوره شنبه ۹۱/۹/۲۵

ثبت ديدگاه