کودکان برنا در امامزاده صالح۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۲:۵۹:۱۴ +۰۳:۳۰

Project Description

بازدید این هفته ی برنا طبق روال هرساله در این ایام ، بازدید از امامزاده صالح و عزاداری دهه ی محرم بود .   قبل از خارج شدن از برنا کمی درباره ی امام حسین و دلیل عزاداری مردم در این روزها ، با کودکان گفتگو کردیم .تماشای تعزیه خوانی ، ریختن دانه برای کبوتران حرم که آرزوهای شان را به آن ها گفته بودند ، بازدید از داخل حرم و مشاهده ی مستقیم دعا و نیایش زیارت کنندگان ، رفتن به کنار مرقد و دعا کردن کودکان ، روشن کردن شمع و آرزو کردن و . . . از برنامه های این بازدید بود . کودکان با قوانین ورود به حرم مانند در آوردن کفش ها ، سکوت در داخل حرم ، احترام به زیارت کنندگان ، پخش کردن نذری و . . . آشنا شدند و برخورد بسیار جالبی داشتند . خادمین حرم برای رفتن کودکان کنار مرقد همکاری خیلی خوبی کردند . این بازدید برای کودکان تجربه ی بسیار خوبی بود . جای همه ی دوستان مان را خالی کردیم .

ثبت ديدگاه