Physical game۱۳۹۷-۷-۱ ۱۰:۰۵:۲۰ +۰۳:۳۰

Project Description

بازی های حرکتی

بازی های حرکتی سبب رشد جسمانی بهتر کودک می شود

 

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۲_۱۹-۱۵-۰۹  

بدیهی است که مهارت های کودکان در انجام این گونه بازی ها تقویت می شود به عنوان مثال تعادل و یا استقامت بدنی شان بیشتر شده و همین طور مهارت های حرکتی ظریف تر را یاد می گیرند.

اما بازی های جسمانی تنها برای جسم و رشد جسمانی کودکان مفید است بلکه فواید غیر جسمانی هم دارد. این بازی ها در کاهش استرس و کج خلقی موثر است.

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۳_۱۷-۳۱-۳۶

همان طور که می دانیم در صورتی که کودک به اندازه کافی تحرک نداشته باشد، ممکن است بد خلق و عصبی شود که البته این یکی از مشکلاتی است که به واسطه ی کم تحرکی پیش می آید ( چاقی) یکی از اصلی ترین معضلاتی است که که در نتیجه ی این رفتار ممکن است به وجود بیاید. جنب و جوش و تحرک انرژی نهفته در وجود کودکان را به خوبی تخلیه می کند. کودک در انجام بازی های حرکتی روابط اجتماعی را نیز فرا می گیرد و با قوانین و قواعد زندگی به مرور می آموزد.

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۲_۱۹-۰۵-۵۵

بازی های حرکتی به کودک کمک می‌کند تا هیجانش را تخلیه کند. کودکان خیلی قبل‌تر از آنکه بتوانند احساسات شان را در قالب کلمات بیان کنند، آن را از طریق بازی جسمانی بیان می‌کنند. وقتی کودک تجربه‌های آزاردهنده‌ای دارد و یا تجربه‌هایی که درک آن‌ها برایش سخت است، از طریق بازی این تجارب را  مرور می‌کند. برای مثال، اگر فردی او را در مدرسه هل داده باشد، شاید در آن لحظه  واکنشی نشان ندهد اما ممکن است همان رفتار را در بازی اش بروز دهد. بدین ترتیب از طریق بازی ها می توان به حالات درونی کودک پی برد و در صدد رفع آنها در آمد.

ثبت ديدگاه